041 383 741 ● 051 423 041 ● 040 211 444 perus.ribogojnica@gmail.com

Nova investicija v Ribogojnici Peruš

Že takoj ob začetku obratovanja smo ugotovili, da bo na sami lokaciji ribogojnice potrebno zgraditi servisni objekt, ki bo zagotavljal samostojno delovanje proizvodnje in prodaje rib in ribih izdelkov. Že v letu 2014 smo pridobili gradbeno dovoljenje za objekt, katerega smo začeli graditi avgusta 2020. Seveda je nesreča, ki nas je doletela 07.09.2020 postavila nadalnjo gradnjo pod vprašaj, vendar se moramo zahvaliti Deželni banki Slovenije, ki finančno stoji za investicijo, da nam je stala ob strani in nam zaupa, da bomo zmogli dokončati začeto delo. Dela so bila dokončana 30.09.2021, zdaj objekt služi namenu.

Posebej se na tem mestu zahvaljujemo tudi Vsem donatorjem, ki so nam ob tej nesreči priskočili na pomoč in tako s svojimi prostovoljnimi prispevki prav tako prispevali pomemben delež k dokončanju zastavljenega cilja.

Nova investicija zajema več sklopov in sicer:
– novogradnja poslovno, prodajni in skladiščno, klavniški objekt,
– ograditev ribogojnice,
– zamenjava razsvetljave, elektro omaric ob bazenih in nakup elektro agregata,
– postavitev čistilne naprave za listje,
– nakup traktorja FENDT 209 vario,
– nakup traktorske prikolice.

Celotna naložba je vredna 577 851,75 € vključno z ddv, oziroma neto 473 851,75 €. Vrednost nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa znaša 236 825,49 €.

Nosilec vseh del je GIN, Dušan Sušek s.p.

PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO
POSLOVNI PRODAJNI IN SKLADIŠČNO KLAVNIŠKI OBJEKT NOVA GRADNJA

PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO
NAKUP PRIKOLICE FLEGL TKD 80 A/88VR

PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO
NAKUP TRAKTORJA FENDT 209 VARIO S3